Giữa Hư Không

Rong chơi tự tại trời phượng ngoại
Như giữa hư không dẫu thấp cao
Đi ở nơi nao vô quái ngại
Thiền hành trọn kiếp với trăng sao

Kim Sơn
30/11/2014
ts.viên thức

*

Trần Vấn Lệ Họa

Mừng Thầy tới Mỹ đi du ngoạn
Núi thẳm rừng sâu chí khí cao
Sen có nở kia còn dưới thấp
Đường trời mơ ước:  đỉnh trăng sao!

TVL
Los Angeles

*

Ai biết người về ở chốn nào
Không đi không đến chẳng nơi nao
Rong chơi tự tại trời phương ngoại
Như giữa hư không dẫu thấp cao

ts Viên Thức

Đã xem 821 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*