Hương Quê

Mai nở oanh ca đón Tết về
Lật trang tình cũ chạnh lòng quê
Trời mây lơ lửng giăng trăm thức
Biển sóng xôn xao vỗ tứ bề
Lầu vắng hạc xa thầm tĩnh lặng
Đường xưa trăng quạnh lối nhiêu khê
Duyên thơ sưởi ấm hồn cô lữ
Bút nở hoa tâm ý cảm đề./.

Mộng Hoài Nhân. Đà Lạt .Việt Nam

*

Huệ Thu họa:

Tết có đi mô Tết trở về?
Chỉ người đi mới chạnh niềm quê!
Lênh đênh thuở đó trời trăm hướng
Lão đão hồi nao đất một bề…
Tìm sống nào ai không vất vả?
Ẩn tu có chắc hết nhiêu khê?
Đôi khi nhờ mấy câu thơ lạc
Lắc khẽ đầu bay hết vấn đề…

huệthu

Đã xem 682 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*