KÝ HỮU

KÝ HỮU

Các bạn hay chăng nỗi bực mình ?
Mần thơ không đặng phải mần thinh
Liên tài chưa gập người tài đức
Đố kỵ Vương ngay thứ kỵ kình
Lưỡi mối lừa thầy coi phát lợm
Miệng lằn phản bạn nghĩ mà kinh
Trò đời dâu biển cười hay khóc
Biết tỏ cùng ai nỗi bất bình ?

 LTĐQB

 *

GỬI BẠN

bài họa của Ht

Còn có thơ đây có chúng mình
Làm sao lại có thể làm thinh
Ai tài và biết ai là đức
Cá diếc làm sao hiểu cá kình
Một miếng mua danh coi những lợm
vài câu thơ hão nghĩ thêm kinh
Luật thi thực quý tôi xin bái
Nào đối lung tung trắc với bình

 Huệ Thu

Đã xem 1504 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*