Mong Một Mùa Xuân

Xuân đã đến rồi, anh biết không ?
Có nghe ray rứt ở trong lòng ?
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch*
Thẹn mặt anh hùng, với núi sông !

Bốn thập niên rồi nén nhục vong,
Đồng bào quốc nội mãi chờ trông.
Mơ ngày quang phục quê hương cũ,
Rạng mặt Tiên Rồng, giống Lạc Long.

Mỗi độ Xuân về Mẹ ước mong.
Đàn con phiêu bạt khắp Tây Đông.
Vẫn còn giữ vẹn lời tâm huyết:
“Hoàn trả sơn hà độc lập” không ?

LỆ-KHANH2-05-2015

* Mượn câu thơ Đặng-Dung

*

Mến họa : Thơ Thi sĩ  LỆ KHANH

Bạn hiền thương quý biết hay không ?
Uất hận, hờn căm nát cõi lòng
Thù nước chưa xong đầu đã bạc *
Làm sao ngửa mặt với non sông ?

Bốn mươi năm sống kiếp lưu vong
Độc Lập,Tự Do mãi ngóng trông
Hy vọng Cộng nô mau sụp đổ
Giông gầm, đất lở với trời long !!!

Tâm tư khắc khoải một niềm mong
Xin được an bình ở biển Đông
Đau xót, nghẹn ngào tôi tự hỏi :
”Hoàng, Trường Sa đảo vẹn toàn không ” ?

THANH HOÀNG
(CA   Đông 2015)
* Ý thơ của Đặng-Dung

Đã xem 872 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*