Nguyện Cầu

Giáo đường chuông đổ tiếng ngân vang,
Tỉnh giấc cô miên, nhớ bạn vàng.
Xuôi ngược  sớt chia đời lận đận,
Lưu vong chung chịu nỗi gian nan.
Dùng văn tải đạo mong gìn nước,
Lấy bút làm gươm vạch trái ngang.
Chúa ngự trên cao xin cứu rỗi,
Độ cho dân Việt khỏi lầm than !!!

Lệ-Khanh

*

Mến họa :

 Từ vực thẳm sâu khẽ vọng vang
”Bạn hiền” thoang thoảng nhẹ tơ vàng
Tai ương đất mẹ nhiều suy nghĩ !
Vấn nạn quê nhà quá giải nan !
Hiến mạng người già nêu chí khí
Xả thân lớp trẻ quyết hiên ngang
Hy sinh tranh đấu vì công lý
Diệt Cộng ! Thanh bình hết thở than !!!

THANH HOÀNG
( Mùa Hạ  2014 )

Đã xem 876 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*