Nỗi Buồn, Mưa Tháng Sáu

Gởi tặng em Tým và nhớ đến một người. ”

Mưa tháng Sáu ướt hàng cau Thôn Vỹ
Dấu chân trần hai thế kỷ chưa quên
Dây trầu vàng cạnh vườn hoa Thiên lý
Mạ để dành, ngày bọn nó nên duyên.

Mưa tháng Sáu làm đau vườn rau ngỗ
Anh theo em bưng rổ hái đọt trai
Mạ la;”Kệ hắn, mi đừng ra nớ
Ướt hết chừ…bướng quá cái tụi nầy (!)

Bị Mệ mắng cứ cười … mưa tháng Sáu
Rổ rau đầy… anh cứ bảo khoan về…
Qua cầu tre em té nhào xuống trũng
Hai đứa lắm lem. Nhìn Mạ cười…hề!

*

Mưa tháng Sáu…Ôi! nỗi đau thế kỷ
Nụ cười nào …lệ thắm mặn làn môi
Mạ nằm đó…em cũng nằm bên đó
Bỏ lại nỗi buồn tháng Sáu.. .Mưa ơi!

Sông Cửu

Đã xem 788 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*