Quyết Chiến Toàn Dân Đã Sẵn Sàng

Kính gửi nhị thi huynh Thế Phiệt & Công Tâm

XIN THA

Chư quân sao nỡ hại thân già ?
Chắc đã vui tay viết đại ra :
Màng lưới thiếu gì tay tuấn kiệt !
Diễn đàn thừa mứa bậc tài ba !
Lũ Tàu hiếu chiến chê bò đá !
Bọn Việt ham hàng mắng quạ tha !
Hẳn lại đinh tai nghe chúng chửi :
Chư quân sao nỡ hại thân già ?

LTĐQB

*

Tội nghiệp !

Xướng họa hay ghê quý bố già :
Chân tài nức tiếng tỏa hương ra
Nhún nhường từ tốn luôn ngồi nhất
Tự mãn kiêu căng mãi ……. đứng ba
Đố kỵ hờn lên ……. cao chót vót
Tỵ hiềm giận tới …… mút cà tha
Tao nhân tội nghiệp cười tha thứ
Xướng họa hay ghê quý bố già !

Tím

*

QUYẾT CHIẾN TOÀN DÂN ĐÃ SẴN SÀNG

Toàn dân hùng khí ngút trời mây
Quyết Chiến dẹp mơ Đại Hán ngay

Việt Tộc đồng tâm phải đập tan !
Giấc mơ Đại Hán quá hung tàn !
Hãy nhìn Tây Tạng đang rên xiết !
Rồi ngó Ngoại Mông sắp khóc than !
Đại Cáo Bình Ngô mau đọc lại !
Hịch Truyền Tướng Sĩ gấp đem bàn !
DZiên Hồng Hội Nghi gây hùng khí
Quyết Chiến toàn dân hẳn sẻ san

May 4, 2015
LẠC THỦY ĐỖ QUÝ BÁI

Đã xem 311 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*