Sao Tình Phôi Pha

      Phôi pha tình ấy nhạt rồi,
Mà tim vẫn ủ những lời trăm năm,
      Nắng nôi đã để chết tằm,
Làm sao hóa bướm về thăm hoa cười?
     Kiếp yêu chỉ có một đời,
Dẫu chỉ một chút để người nhẹ tênh!
     Nặng câu thề cũ lênh đênh,
Sông sâu nước chảy chông chênh chuyến đò !

PV

*
      Tiếc chi tình ấy nhạt rồi,
Trái tim yếu đuối vẫn đòi trăm năm!
      Tìm nơi mát mẻ cho tằm,
Để ngày hóa bướm về thăm hoa cười,
      Kiếp người,yêu chỉ một đời,
Dằn lòng một chút để đời nhẹ tênh,
      Câu thề cho thả lênh đênh,
Sang sông sánh bước,chẳng chênh chuyến đò !

Kim bàng Sảnh

Đã xem 406 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*