Xuân Quật Khởi

Mến tặng Thi sĩ Thanh-Hoàng

Bao nhiêu “giông tố” cũng đi qua,
Một dạ trung trinh với nước nhà.
Đất khách nuốt hờn thương bóng mẹ,
Quê người nén hận nhớ hình cha.
Mai vàng tuy đẹp: không tha thiết,
Cúc bạch dầu thơm: chẳng mặn mà.
Nhất định Ất Mùi, Xuân quật khởi,
Phỉ quyền sụp đổ chẳng bao xa ?

LỆ-KHANHXuân Ất Mùi 2015

*

Đáp  tình Thi sĩ Lệ Khanh !
Thanh Hoàng xin kính họa.

Thế cuộc thăng trầm năm, tháng qua
Sao dời, vật đổi nước non nhà
Tai ương Cộng phỉ đau quê mẹ
Vấn nạn Tàu ô khổ đất cha
Phe đảng cầu vinh luôn thế đó
Tập đoàn vong bản mãi thôi mà
Hãy vùng lên đạp đầu gian tặc
Hy vọng bạo quyền ngủm chẳng xa !!!

THANH  HOÀNG
(CA 16 – 2 – 2015)

Đã xem 889 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*