Song thất lục bát

Chúc Tết Cụ Trùng Quang

Cụ Trùng Quang năm nay chín mấy Ngoài chín mươi là thấy thọ rồi Cụ vào hạng nhất ở đời Văn chương đã giỏi lại mời mọc hay Việc xã hội là tay cự phách […]

Song thất lục bát

Ðọc Lại Thơ Cũ

Thơ lúc trẻ chán chường bi phẫn, Tuổi trẻ ta cùng quẫn vậy sao ? Ðời dù là giấc chiêm bao, Trăm năm lại có lẽ nào xem khinh ? Nay tóc bạc thình lình […]