Thơ dịch

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Nguyên tác: Vương Xương Linh 芙蓉樓送辛漸 寒雨連江夜入吳 平明送客楚山孤 洛陽親友如相問 一片冰心在玉壺 Phù Dung lâu tống Tân Tiệm Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô Bình minh tống khách Sở sơn cô Lạc Dương thân hữu như […]

Thơ dịch

Quá Linh Đinh Dương

過 泠 汀 洋  辛 苦 遭 逢 豈 壹 經 干 戈 潦 落 四 周 星 山 河 破 碎 風 飄 絮 身 勢 浮 沉 雨 打 萍 惶 恐 灘 […]

Thơ dịch

Kim Lăng Hoài Cổ

Nguyên tác: Lưu-Vũ-Tích 金陵懷古 王濬樓船下益州 金陵王氣黯然收 千尋鐵鎖沉江底 一片阬降出石頭 人世幾回傷往事 山刑依舊枕寒流 . 從金四海為家日 故縲簫簫蘆狄秋 劉禹錫 Kim lăng hoài cổ  Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu, Kim lăng vương khí ảm nhiên thu. Thiên tầm thiết […]

Thơ dịch

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

Nguyên tác: Trương-Nhược-Hư  春江花月夜 春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月,江月何年初照人。 人生代代无穷已,江月年年只相似。 不知江月待何人,但见长江送流水。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。 谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。 可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。 玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。 昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。 不知乘月几人归,落月摇情满江树。 张若虚 Xuân giang hoa nguyệt dạ Xuân giang triều thủy liên hải bình, […]

Thơ dịch

Dịch Thơ …

Hết ý làm thơ đi dịch thơ Dịch chơi soi mặt thấy bơ phờ Mới hay chút khói hoàng hôn nhạt Cũng bận lòng người muôn thuở xưa! * Vạn quốc thượng nhung mã  (*) […]

Thơ dịch

Tư Quân – Nhớ Bạn

Tư Quân (Ký sự Tương An Huỳnh Đại Nhân Cửu Ngộ) Duyệt tận phồn hoa mục huyễn trần Hậu phùng tri kỷ luận thời nhân Tọa khan xa mã luân lưu đáo Bệnh sảng chi […]

Thơ dịch

Chức Cẩm Hồi Văn

織錦迴文……君承皇詔安邊戍, 送君送別河橋路。 含悲掩淚贈君言, 莫忘恩情便長去。  何期一去音信斷, 遣妾屏幃春不暖。 璚瑤階下碧苔生, 珊瑚帳裏紅塵滿。  此時到別每驚魂, 將心何托更逢君。 一心願作滄海月, 一心願作嶺頭雲。  嶺雲歲歲逢君面, 海月年年照得偏。 飛來飛去到君旁, 千里萬里遙相見。  迢迢路遠關山隔, 恨君塞外長為客。 去時送別蘆葉黃, 難悟已經柳花白。  百花散亂逢春早, 春意催人向誰道。 垂楊滿地為君攀, 落花滿地無人掃。  庭前春草真芬芳, 花得秦箏向蓋堂。 為君彈得江南曲, 附寄情深到朔方。  朔方迢迢山難越, 萬里音書長斷絕。 銀妝枕上淚沾衣, 金縷羅裳縫皆裂。  三春鴻雁渡江聲, 此時离人斷腸情。 箏弦未斷腸先斷, 怨結先成曲未成。  君今憶妾重如山, 妾亦思君不暫閒。 織將一板獻天子, 願訪而夫及早還 Chức Cẩm Hồi Văn Quân thừa hoàng chiếu an biên thú, Tống quân tống biệt hà kiều lộ. Hàm bi yểm lệ tặng quân ngôn, Mạc vong ân […]

Thơ dịch

Trường Hận Ca

Hà Thượng Nhân dịch Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị  長恨歌 漢皇重色思傾國 御宇多年求不得 楊家有女初長成 養在深閨人未識 天生麗質難自棄 一朝選在君王側 回眸一笑百媚生 六宮粉黛無顏色 春寒賜浴華清池 溫泉水滑洗凝脂 侍兒扶起嬌無力 始是新承恩澤時 雲鬢花顏金步搖 芙蓉帳暖度春宵 春宵苦短日高起 從此君王不早朝 承歡侍宴無閑暇 春從春遊夜專夜 後宮佳麗三千人 三千寵愛在一身 金星妝成嬌侍夜 玉樓宴罷醉和春 姊妹弟兄皆列士 […]

Thơ dịch

Quy Khứ Lai Từ

Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) Bản Dịch của Hà Thượng Nhân Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) 歸去來辭 歸去來兮,田園將蕪,胡不歸! 既自以心為形役,奚惆悵而獨悲? 悟已往之不諫,知來者可追。 實迷途其未遠,覺今是而昨非。 舟遙遙以輕颺,風飄飄而吹衣。 問征夫以前路,恨晨光之熹微。 …. 乃瞻衡宇,載欣載奔。 僮僕歡迎,稚子候門。 三徑就荒,松菊猶存。 攜幼入室,有酒盈樽。 引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏。 倚南窗以寄傲,審容膝之易安。 園日涉以成趣,門雖設而常關。 策扶老以流憩,時矯首而遊觀。 雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。 […]