Thơ cuộc sống

Khóc Anh Võ Ðức Diên

Ta vừa gặp nhau Buổi chiều thứ bảy * Ðông đủ anh em Ðùa vui biết mấy ! Sáng thứ ba ngồi trong bàn giấy Ðược tin anh đã mất rồi Tôi sững sờ nhìn […]

Tập thơ

Thư Của Chúng Mình

Thư Của Chúng Mình – Thơ viết cho M. A 1949 LỜI NÓI ÐẦU Tập thơ này thực ra chỉ là những bức thư bằng thơ tôi viết cho vợ cách đây gần 40 năm […]