Thơ dịch

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Nguyên tác: Vương Xương Linh 芙蓉樓送辛漸 寒雨連江夜入吳 平明送客楚山孤 洛陽親友如相問 一片冰心在玉壺 Phù Dung lâu tống Tân Tiệm Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô Bình minh tống khách Sở sơn cô Lạc Dương thân hữu như […]

Thơ dịch

Quá Linh Đinh Dương

過 泠 汀 洋  辛 苦 遭 逢 豈 壹 經 干 戈 潦 落 四 周 星 山 河 破 碎 風 飄 絮 身 勢 浮 沉 雨 打 萍 惶 恐 灘 […]

Thơ dịch

Kim Lăng Hoài Cổ

Nguyên tác: Lưu-Vũ-Tích 金陵懷古 王濬樓船下益州 金陵王氣黯然收 千尋鐵鎖沉江底 一片阬降出石頭 人世幾回傷往事 山刑依舊枕寒流 . 從金四海為家日 故縲簫簫蘆狄秋 劉禹錫 Kim lăng hoài cổ  Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu, Kim lăng vương khí ảm nhiên thu. Thiên tầm thiết […]

Thơ dịch

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

Nguyên tác: Trương-Nhược-Hư  春江花月夜 春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月,江月何年初照人。 人生代代无穷已,江月年年只相似。 不知江月待何人,但见长江送流水。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。 谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。 可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。 玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。 昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。 不知乘月几人归,落月摇情满江树。 张若虚 Xuân giang hoa nguyệt dạ Xuân giang triều thủy liên hải bình, […]