Thơ xướng hoạ

Tự Thán

Tự Thán 2 Luyện bút chân tìm bước của ai Làng thơ đức độ đứng trên tài Vần theo vạch mặt hiền hay ác Tứ góp soi đường đúng hoặc sai Để mắt nhìn dân […]

Thơ hoạ

Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng Chương Thiện, đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trong ngày 30/4/1975 và bị bắt tại tiểu khu Chương Thiện. Là người Công Giáo, ông không thể […]

Thơ xướng hoạ

Chiều Tưởng Nhớ

Bài Xướng : CHIỀU TƯỞNG NHỚ Giọt nắng tơ vàng đọng dưới hiên Nỗi buồn xa vắng chứa vô biên Người xa dương thế tâm an lạc Con ở trần gian dạ muộn phiền Nhớ […]