Thơ xướng hoạ

Thập Thủ Liên Ngâm

Bút Nở Hoa Ðã Trích Tiên, còn lại Giáng Tiên ! Phải chăng đất lệch hóa trời nghiêng ? Tiền thân vốn dĩ thơ không tuổi Hậu thế màng chi mộng có tên ! Ðại […]

Autumn Moon over the Calm Lake
Thất ngôn bát cú

Nước Biển Mây Trời / Nước Chảy Trôi

Cám ơn anh đã chuyển cho tôiMấy áng Đường thi đẹp tuyệt vời ………Chim hót ngân nga lời trác tuyệtHoa khai ngào ngạt ý nguyên khôiTài hèn tay với tu vài kiếpSức mọn vai chen học […]