Thơ hoạ

Cúc Điểm Hoa Vàng / Ngày Xưa

CÚC ĐIỂM HOA VÀNG Áo em cúc điểm hoa vàng Bài thơ ta chợt Thu bàng bạc Thu Phố xưa Đà Lạt sương mù Tuổi xuân em ngọt lời ru thông ngàn Hương rừng theo […]

Thơ xướng hoạ

Tình Thu / Cảm Thu

Tình Thu  bài xướng Thương thay trên quãng đường đôi ngã Thì ngả nào không đếm lá rơi ! Ngân giang * Mùa đã Thu rồi viễn khách ơi Ngoài hiên sùi sụt giọt sầu […]

Thơ nối điêu

Vắng Bóng Nàng Thơ / Cũng Đành

Vắng Bóng Nàng Thơ Bấy lâu nay vắng bóng nàng thơ Xướng họa duyên xưa hóa hững hờ Ngao ngán trúc buồn se ngọn thỏ Ngậm ngùi đàn lạnh bặt cung tơ Nhắn mây, bát ngát […]

Thơ hoạ

Những Đoá Hoa Thơ

Riêng tặng Huệ Thu nhân đọc ” Mùa cổ điển” của cố thi sĩ Quách Tấn và những bài họa thi phẩm này của Huệ Thu:  Huệ Thu họa thơ Quách Tấn Những đóa hoa […]

Thơ xướng hoạ

Ngày Xuân Gợi Nhớ

Ngày Xuân Gợi Nhớ Thời gian như nước trôi vùn vụt Mới Tết mà nay Tết nữa rồi Một mái phong trần sương tuyết điểm Dòng đời hơn bảy chục Xuân trôi Tính ra còn […]

Thơ xướng hoạ

Vô Đề Thi / Bạn Ta Đâu ?

Vô Đề Thi (Bài xướng) Thơ rượu đây mà bạn ở đâu. Hóa nên rượu nhạt tứ thơ sầu. Gió hiu hắt thổi nghinh phong các. Trăng lạnh lùng soi đãi nguyệt lâu. Ngọn gió […]

Nhớ
Thơ xướng hoạ

Nhớ

Bài xướng: Nhớ ai vào ngẩn lại ra ngơ Một cõi lòng riêng bối rối thơ Xướng họa dẫu cùng chung một vận Nước mây đành cách biệt đôi bờ ………….Ngoài song buồn rọi trăng chênh chếch Bên gối sầu […]

ng Sợ
Thơ xướng hoạ

Đừng Sợ / Khó Quá

Đừng Sợ  bài xướng Tuy chẳng môn đồ của Khổng Khưu Kinh thi còn rộn tiếng thư cưu Vô vi thật khó mà vô tướng Bất oán làm sao dễ bất vưu ….. Khẳng khái […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Cung Diễm họa

Thoát chốc mà nay bảy chục rồi  Thời gian như nước hững hờ trôi Mắt tuy choáng ngợp nền tân học Lòng vẫn thương vương nếp cựu thời Kỳ Ký vó từng muôn dặm ruổi … […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]