Tác giả & Tác phẩm

Bế Nắng Bồng Mưa

Bế Nắng Bồng Mưa  của HUỆ THU Ði từ Sài Gòn ra Xuân Lộc xe qua đèo Mẹ Bồng Con Tôi không thấy người đàn bà nào đứng dưới chân đèo Người ta giải thích: […]