Thơ hoạ

Diệu Tần Họa Thơ Hồ Công Tâm

Bài 1  Tâm Sự Người Lính Già  Bốn mươi năm lặng lẽ trôi qua Người lính giờ đây tuổi đã già  Đau xót quê hương ngày gãy súng  Nhớ thương đồng đội thuở xông pha […]

Thơ hoạ

Vịnh truyện KIỀU

TỪ HẢI          Cả nghe sự nghiệp thế là xong         Hào khí dâng cao sống lẫy lừng         Trí nhỏ Lệnh Bà là hiếu nữ         Mẹo thường Tổng Đốc đã nên […]

Thơ xướng hoạ

Vui Xuân Quý Tị

KHAO KHÁT Từ độ lên đường biệt mỹ nhân Chao ơi, thương nhớ đến vô ngần Quê người sương tuyết trùm muôn nẻo Đất mẹ đào mai nở mấy lần Em đã quạnh sầu bao […]

Thơ nối điêu

Mộng Ngày Xanh

Nhân đọc thơ ông Hồ Công Tâm và bài họa của ông Phú Long nói về thơ Tứ Tuyệt HT Bình phương.  Sau đó lại tìm thấy thơ ” Mộng ngày xanh” của Sài Môn […]