Thơ hoạ

Đùa Huệ Thu

1- Nghe tin mất trộm, thương cho bạn Cà rá tiền nong bị mất tiêu Mới biết tụi này, đô họ thiếu Xem ra chị bạn, bạc hơi nhiều Lưu manh bọn ấy chừng như […]