Thơ hoạ

Xem Tranh Của Bạn

Quen quá bạn ơi cái hẻm này Quá nhiều kỷ niệm ở nơi đây Bạn, tôi bao bận từng lê gót Ngất ngưởng đời mượn chén rượu say! Ngày mai thử hỏi mình ra trận […]

Thơ hoạ

Ngẫu Nhiên Cuộc Rượu Chiều Thu

Thơ tặng Dư Mỹ của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Ngẫu Nhiên  Cuộc Rượu Chiều Thu Lá vàng bay xéo giọt mưa thu Chiều nay trực diện lắm sương mù Tay trong tay ấm niềm […]