Thơ mới hiện đại Việt nam

Khúc Hát Huyên Thuyên !

Đứng mãi làm chi! tàn pho tượng Ta đi về cho kịp chuyến tàu Ô cửa nhỏ có gì khiên cưỡng Chiều lâm ly qua những ngọn lau Cô nữ sinh thời nhiên hậu Chưa […]