Thơ hoạ

Khóc nhà thơ Hà Thượng Nhân

Khóc Hà Thượng Nhân Hiu hắt chiều Thu úa một màu Chao ôi! Bãi bể với nương dâu Thác về sống ở là như thế Sinh ký tử quy cũng vẫn đau! Nhớ Bác dễ […]