Thơ xướng hoạ

Thơ Say

Bài Xướng Bài Thơ Viết Lúc Say Khó đem bút mực làm giông tố, Trải rộng lòng say một tối say, Rượu uống tưởng ai mời đắm đuối Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay. […]

Thơ hoạ

Trăng Thu & Các Bài Hoạ

Năm 1935 tôi được ông Nguyễn Tiến Lãng, chuyên viết văn Pháp hỏi: “Cậu có muốn đi dự hội thơ không?” . Tôi mừng quá liền thưa ngay : rất muốn . Trung Thu năm […]