Thơ xướng hoạ

Hoa Thuỷ Tiên

Năm nay hoa lại nở, Chúc Tết các bạn xưa. Những ngày vui năm cũ, Còn nhớ tới bao giờ. Bùi Ngọc Tô Hoa Thủy Tiên mới nở, Yêu sao vẻ đẹp xưa. Nét tài […]