Thơ xướng hoạ

Vịnh đàn ông

Vịnh đàn ông (Bài xướng) Vì đâu sức khỏe cứ hao dần Mới đó thôi mà sụt mấy cân Sáng nhậu ba chầu đơ cái cổ Trưa đèo mấy ả oải đôi chân Hôm rồi […]