Thơ xướng hoạ

Mối Sầu Tha Hương

Bài xướng: Khúc Sông Ca Khách bạc đầu trong sóng bạc đầu Thời gian theo nước chảy qua mau… Đâu  mùa  đố lá trăng  giao núi Đâu  bến  tầm hoan  nắng  bắc cầu Giấc mộng […]

Thơ xướng hoạ

Trường Xưa

TRƯỜNG XƯA TRONG NỖI NHỚ (thủ vĩ ngâm) Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Hoài niệm thời thơ một mái trường Niềm riêng lắng đọng mỗi chiều buông Này đây mái tóc hoe màu […]