Thơ xướng hoạ

Chiếu Thơ

Chiếu Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt (Để tặng thi hữu trên các diễn đàn xướng họa) Trải chiếu thơ mời họa vận chơi Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời Gom mây tám hướng […]

Thơ xướng hoạ

Trường Xưa

TRƯỜNG XƯA TRONG NỖI NHỚ (thủ vĩ ngâm) Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Hoài niệm thời thơ một mái trường Niềm riêng lắng đọng mỗi chiều buông Này đây mái tóc hoe màu […]