Thơ hoạ

Lục Bát Nguồn Cơn

Lục Bát Nguồn Cơn  hoạ thơ Huệ Thu  Tết đi hoa vẫn còn xuân Hồng nhan đâu hết mưa phùn tình riêng Con chim nhảy nhót reo chuyền Bài ca muôn thuở đừng quyên hỡi […]