Thơ xướng hoạ

Mời Rượu

Cuối năm Sài Môn Chủ Nhân xin gửi bài thơ Mời Rượu trang tặng tất cả các thi hữu của Sài Môn Thi Đàn trên khắp vòng năm Châu. Uống đi! Uống kẻo ly tràn… […]

Thơ hoạ

Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa (Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến ngày 19/1/1974 chống quân Trung Cộng xâm lược.) Ôn ngày hải chiến […]

Thơ hoạ

Thu Cảm

Heo may làm rối tóc chiều Nhẹ thôi mà bứt đã nhiều lá bay Giạt về Nam những đám mây Buồn trên phía Bắc chắc đầy biển sông? Bỗng con chim hót trong lồng Tiếng […]