Thơ xướng hoạ

Thế Giới Huệ Thu

Mời bạn vào đây – Thế giới Xuân ! Nhìn hoa mà tưởng mặt Giai Nhân “ Ðào Hoa Y Cựu ” nơi vườn Thúy “ Gió Ấm Bay Về ” tự biển Ðông ….. […]