Thơ xướng hoạ

Đóa Quỳnh Phương Nam

Chúng tôi xin góp lời vinh danh người phụ nữ can đảm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bằng ít bài thơ xướng họa. Kính mời quý vị góp bút. Đóa Quỳnh Phương Nam Tóc nhuộm màu […]