Đường thi Việt

Nỗi Lòng

Xuân về gợi nhớ  những cành mai Vắng lặng đìu hiu chẳng dấu hài Đất khách cô đơn thân lữ thứ Quê người gió lạnh buốt đôi vai Giao thừa chuông điểm sầu ai oán […]