Thơ hoạ

Chén trà Xuân

Chén trà Xuân Ngày Xuân người uống rượu ta ngồi uống nước chè ấm chè xanh Tiên Phước ngọt ngào mùi hương quê đầu xuân nơi Bắc Mỹ hơi lạnh còn tê tê chén trà […]