Thơ hoạ

Người Lẽ Loi Đêm Đông

(Họa vận bài thơ Trời Vào Đông của thi sĩ TĐ) Chiều nay mờ tuyết đông Nghe bơ vơ lạ lùng Sương khói chiều lam đục Áo não tình ngoài trong Giá rét buốt trời […]

Thơ nối điêu

Nghĩa Tình Xuân

(Theo vận bài thơ Mùa Xuân Phố Củ của Thi sĩ UTL) Xuân viển xứ tôi mơ về bến cũ Con sông xưa nước chảy vẩn êm dòng Xuân đã đến sao đông còn ủ rũ […]