Thơ hoạ

Chuyện xưa, tự vẽ lại mình!

May Còn Thuở Ấy Để Thương  (Thân tặng Hạ Thái T.Q.P) Tưởng sẽ không còn gặp lại một người hào khí ngày xưa cảm ơn cuộc đời có hậu thời gian không thể chia lìa […]