Thơ hoạ

Lá Thu Phong

LÁ THU PHONG Hoa ngát ân tình gửi đến nhau Ép trong trang sử thuở ban đầu. Hương xưa còn đọng dòng thư úa Tình đã vụt bay nét chữ sầu. Gió thoảng hơi may […]

Thơ xướng hoạ

Dưới Trời Thu Ly Hương

Xướng THỨC DẬY ĐI EM Thức dậy đi em* giặc đến nhà Trút cơn cuồng nộ cứu quê cha Bao năm hùng cứ đây Nam Quốc Giờ đã bại vong lũ Hán tà!? Dâu bể […]