Thu Trắng
Thơ xướng hoạ

Thu Trắng

Bài xướng: Một sớm bâng khuâng gió chuyển mùa Hè đi ai tiễn, nắng ai đưa ! Và ai còn nhớ màu hoa thắm ? Thắm mãi vào lòng một tiếng Xưa …………….Có phải Thu đang nhẹ gót về Suơng […]

Thơ hoạ

Má Một Trăm Ngày!

Má còn nằm đó, con đây Một trăm ngày đã tới ngày một trăm! Bây giờ con, Mỹ, xa xăm Bây giờ Đà Lạt, Má, tầm tã mưa… Nhớ thương nói mấy cho vừa Khóc […]