Thơ xướng hoạ

Tưởng đã Thiền

Tự bấy lâu nay tưởng đã Thiền Mắt lim dim, lòng vẫn chẳng yên Vừa nghe léo nhéo ngòai sân chợ Lại chạy ra nhìn một lũ điên Nguyễn Bá Trạc ……………… Không đâu! vì tội lũ ngưòi […]

Không Đề gửi BNTô
Thơ xướng hoạ

Không Đề gửi Bố BNTô

Không Đề gửi BNTô Tên Tô không vẽ cũng là tô Phong sương chẳng có cũng giang hồ Về già thơ thẩn bên vườn cũ Xóm Củi hơn nhau mấy món đồ! Con cá, con Lu, […]