Thơ xướng hoạ

Mắt Biếc

Mắt biếc Vô hình con sóng ngợp hồn ta Ai đã vương vào khó thoát ra. Ngắm nét mi xanh cơn mộng thắm. Trông chân mày biếc giấc mơ ngà. Hồ sâu chắc lẽ còn […]