Thơ xướng hoạ

Chúc Tết

Chúc Tết Mượn bài họa vận chúc Xuân nha Hạnh phúc vui tươi đến mỗi nhà Ca ngợi tài hoa đàn cháu chắt Nâng niu phong thái bậc ông cha Hết lòng dẩn dắt mầm […]