Thơ hoạ

Duyên Hội Ngộ

Duyên Hội Ngộ Tặng Nữ Sĩ HT Em là ai ? lần đầu tiên ta gặp Mà tưởng chừng nhiều kiếp quen nhau Ta làm thinh, nghe em nói chuyện đâu đâu Mà sao lại […]