Thu sầu
Thơ xướng hoạ

Thu Sầu

Xướng hoạ và Chuyển thể Thu sầu Hoa nắng lung linh đượm ánh hồng Thềm xưa gió nhẹ khỏa rèm song Câu thơ lăn lóc nhòe cơn mộng Cái nhớ chông chênh gợn nỗi lòng […]

Chiều
Chùm thơ

Chiều / Xuân Qua / Màu Xuân / Cám Ơn

Chiều Vàng thu lá úa cuộn hồn thơ Gió gợn sông trăng lặng ngóng chờ Liễu rũ soi mình ôm sóng mộng ………Mây vờn che bóng rợp trời mơ Lang thang chiều bước- buồn duyên lỡ Chầm chậm nắng buông – […]