Thơ hoạ

Tà Dương

TÀ DƯƠNG Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương Lê gót chân đau nửa đoạn đường Lá rụng gió lùa run rẩy tiếc Hoa rơi mưa phủ luyến lưu thương Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng Chợp mắt ngày […]

Thơ xướng hoạ

Hòn Đá Ba Sinh

Bài Xướng  Cái lụy tài hoa vẫn cố đeo Thăng trầm vinh nhục đã từng keo Ba câu nhiệt huyết nghe mà nản ! Một chữ thanh cao cứ nhạt phèo … Sóng cả nhớ […]

Thơ hoạ

TÍM HOÀNG HÔN

TÍM HOÀNG HÔN Hiu hắt chiều vương một thoáng buồn Cuối trời sương khói tím hoàng hôn Chim Nam xoải cánh bay phương lạ Gió Bắc lay hoa rụng lối mòn Lệ liễu nghiêng cành […]