Thơ xướng hoạ

Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới

Bài xướng: Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới  Ngôi Hai giáng thế cứu nhân Cầu xin Chúa chúc hồng ân mọi nhà. * Kỷ niệm Giáng Sinh chuốt mấy lời Tân niên cầu chúc khắp […]

Thơ xướng hoạ

Nỗi Lòng

(Bài thơ này được trích trong sách “Hồn Non Nước” của Nữ sĩ Lê Bạch Lựu, xuất bản năm 1994, trang 43 và cũng được đăng trong cuốn “Ngô Đình Diệm và Chủ Nghĩa Dân […]