Thơ nhạc

Tôi Về Ðà Lạt

Thơ: huệ thu Nhạc: Nguyễn Văn Thơ Trình bày: Kiều Lệ Tôi về Ðà Lạt nửa đêm Vẫn con phố cũ Vẫn đèn vàng hoe Vẫn con dế rúc bên hè Mấy mươi năm Vẫn […]

Tôi Về Đà Lạt
Thơ nhạc

Tôi Về Đà Lạt

Về Lại Ðà Lạt Hai Mươi Tám Năm Xa Thơ: huệ  thu Nhạc: Nguyễn Văn Thơ  Trình bày: Kiều Lệ  Tôi về Ðà Lạt nửa đêmVẫn con phố cũVẫn đèn vàng hoeVẫn con dế rúc bên hèMấy mươi […]