Thơ hoạ

Nhớ Bạn

Nhớ Bạn Bấy lâu vắng tiếng bạn cùng thơ Nghiên bút nằm im bụi lặng lờ Gió ghẹọ tờ hoa nghe sột soạt Trăng cài song nguyệt thấy bơ vơ Đường xưa hoa bướm luôn […]