Thơ xướng hoạ

Cuối Năm Gửi Bạn Quảng Nam

1 Mùa Xuân nghe động giấc Cây Trâm Thơ viết cho ta bạn Quảng Nam Xứ bác còn dư làn gió hú Rừng Thanh nghe mãi giọng voi gầm Cây xanh lộc biếc càng tươi […]