Thơ nối điêu

HỎI THĂM QUAN TUẦN MẤT CƯỚP

Bắt chước bài “HỎI THĂM QUAN TUẦN MẤT CƯỚP” của cụ NGUYỄN KHUYẾN    Bài 1 :HỎI THĂM ÔNG ĐÀM ANH K.*              Nghe tin kẻ trộm cuỗm tiền ông […]

Thơ hoạ

Ba Bài Thơ Họa

1)  HỌA BÀI ” VỊNH QUỐC KHÁNH ”  của Thích Tú Xương Cờ đỏ tung bay khắp mọi chòm Trống cơm đâu đó gõ tom tom Băng rôn ngang dọc đường – tơ nhện Khẩu […]