Thơ hoạ

Tuồng Hát / Xem Hát Bội

Xem Hát Bội 1 Ðầu đình sân khấu dựng từ lâu Ðèn, đuốc, màn, phông rực rỡ màu Trai gái rủ rê ngoài cổng trước Trẻ già í ới mé vườn sau Thanh niên nô […]

Thơ xướng hoạ

Xem Hát Bội / Sân Khấu Làng Ta

Xem Hát Bội / Sân Khấu Làng Ta – Thơ Xướng hoạ Phan Đắc Lữ Và Sài Môn Chủ Nhân 10 Bài Xướng của Phan Đắc Lữ 1 – Rước Phường Tuồng Đầu đình sân khấu […]

Thơ hoạ

Cơn say độc ẩm

Không em rượu vẫn rót tràn Say sưa cùng với gió ngàn trăng suông Gió trăng chia sớt nỗi buồn Tiễn ta đi tiếp cuối đường ảo sinh. Chén này cụng với Lưu Linh Cùng […]

xemhatbo
Thơ xướng hoạ

Xem Hát Bội / Sân Khấu Làng Ta

Xem Hát Bội 1 Ðầu đình sân khấu dựng từ lâu Ðèn, đuốc, màn, phông rực rỡ màu Trai gái rủ rê ngoài cổng trước Trẻ già í ới mé vườn sau Thanh niên nô […]

Cây Đa Đầu Làng
Thơ xướng hoạ

Cây Đa Đầu Làng

Cây đa đầu làng & Riêng nhớ gốc cây đa Cây đa đầu làng tuổi đã trăm nămTàn lá tỏa một khoảnh trời râm mát …….Rễ tua tủa những cánh tay níu đấtBình vôi ông táo […]