Thơ hoạ

Tà Dương

TÀ DƯƠNG Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương Lê gót chân đau nửa đoạn đường Lá rụng gió lùa run rẩy tiếc Hoa rơi mưa phủ luyến lưu thương Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng Chợp mắt ngày […]

Thơ xướng hoạ

Chiếu Thơ

Chiếu Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt (Để tặng thi hữu trên các diễn đàn xướng họa) Trải chiếu thơ mời họa vận chơi Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời Gom mây tám hướng […]

Thơ xướng hoạ

Trên Đỉnh Chon Von

[1] TRÊN ĐỈNH CHON VON Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Ngồi trên đỉnh núi ngắm vầng trăng Đọc những dòng thơ tặng chị Hằng Thử vạch mây xanh tìm ý mộng Và đào tuyết trắng […]

Thơ hoạ

TÍM HOÀNG HÔN

TÍM HOÀNG HÔN Hiu hắt chiều vương một thoáng buồn Cuối trời sương khói tím hoàng hôn Chim Nam xoải cánh bay phương lạ Gió Bắc lay hoa rụng lối mòn Lệ liễu nghiêng cành […]

Thơ xướng hoạ

Hoài Niệm Thu Xưa

HOÀI NIỆM THU XƯA Khóm cúc vào thu chớm nẩy chồi Vườn khuya lác đác lá vàng rơi Trăng đêm lạnh lẽo treo đầu núi Sương sớm đìu hiu trải cuối đồi Khúc nhạc chiều […]

Thơ hoạ

Chào Xuân

Chào Xuân Trầm hương linh khí quyên non sông Thành kính tri ân trọn tấm lòng Thạch Hãn triều dâng lời hạnh ngộ Hiếu Giang nước đổ tiếng đàn trong Ô Lâu thuyền đợi đưa […]